Duurzaam reizen

De Reisspecialisten Groep hecht veel waarde aan de relatie tussen toerisme en duurzaamheid en is zich er terdege van bewust dat toerisme alleen op verantwoorde wijze mogelijk mag zijn.
De Reisspecialisten Groep is van mening dat de leefomstandigheden van de plaatselijke bevolking, behoud van natuur en omgeving op de bestemmingen van vitaal belang zijn om verantwoord toerisme mogelijk te maken en voor de toekomst mogelijk te houden.

In dit kader heeft De Reisspecialisten Groep een Coördinator Duurzaam Toerisme aangesteld. De primaire taak van de coördinator is om doorlopend een eenduidig duurzaamheids beleid uit te zetten en dit te monitoren.

De Reisspecialisten Groep is ervan overtuigd dat de zorg voor een beter milieu bij zichzelf begint. Daarom worden er intern waar mogelijk milieu besparende maatregelen genomen.

 De Reisspecialisten Groep wijst de eigen inkopers, productmanagers, reisleiding en alle andere medewerkers doorlopend op hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaam toerisme. Op die manier wordt er naar gestreefd dat alle medewerkers tijdens hun werkzaamheden duurzaam en verantwoord toerisme de verdiende aandacht geven.

 De Reisspecialisten Groep stelt zich ten doel om de klant zoveel als mogelijk te informeren over duurzaam toerisme. Enerzijds over de bijdrage die De Reisspecialisten Groep zelf levert en anderzijds over de bijdrage die de klant kan leveren.

 De Reisspecialisten Groep moedigt alle concrete en relevante initiatieven met betrekking tot duurzaam toerisme toe en werkt aan dergelijke initiatieven wanneer mogelijk graag mee.

 De Reisspecialisten Groep is zich bewust van het effect van haar activiteiten, op de natuur, cultuur en omgeving van de bestemmingen. Voor zover het binnen de macht van De Reisspecialisten Groep ligt wordt geprobeerd om dit effect te verminderen.

 Waar en wanneer mogelijk selecteert De Reisspecialisten Groep haar leveranciers en lokale agenten onder meer op aantoonbare prestaties op het gebied van duurzaamheid. De Reisspecialisten Groep maakt haar leveranciers en lokale agenten bewust van het eigen beleid op het gebied van duurzaam toerisme en verleent, wanneer nodig en mogelijk, ondersteuning aan diezelfde partners op het gebied van duurzaam toerisme.